ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 NA SANG NHIỆM KỲ: 2014- 2016

Sáng ngày 03/10/2014, Trường Tiểu học số 1 Na Sang đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn trường nhiệm kỳ 2014- 2016. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ mới, thông qua nghị quyết của đại hội.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 NA SANG
NHIỆM KỲ: 2014- 2016

 
       Sáng ngày 03/10/2014, Trường Tiểu học số 1 Na Sang  đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn trường  nhiệm kỳ 2014- 2016. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ mới, thông qua nghị quyết của đại hội.
 

 
Tham dự đại hội, có đồng chí hiệu trưởng Trần Thị Vinh 
cùng 35 đại biểu đại diện cho toàn thể công đoàn viên trong trường. 
Công đoàn viên trong trường tham dự đại hội đầy đủ và nghiêm túc

 
                     Sau khi bầu ra đoàn chủ tịch điều hành đại hội cùng đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Tiểu học số 1 Na Sang  nhiệm kỳ 2014- 2016 được khai mạc và diễn ra trong không khí hết sức trang trọng. Tại đại hội này, có 36 đại biểu được triệu tập tham dự, trong đó 26 đại biểu nữ. Với tư cách là Chủ tịch BCH Công đoàn trường đ/c Hoàng Thị Nga đã báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014 và trình bày phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 - 2016.
 


Đoàn chủ tịch điều hành đại hội
Đoàn thư ký đại hội

 
                   Theo báo cáo tổng kết, nhiệm kỳ 2012 - 2014. Mặc dù còn một số hạn chế và tồn tại, nhưng công đoàn trường đã chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cán bộ, giảng viên và nhân viên; đồng thời tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Bên cạnh đó, Công đoàn Trường Tiểu học số 1 Na Sang  cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết chủ trương công tác công đoàn. Đặc biệt, tổ chức nhiều hoạt động đảm bảo quyền lợi của các nữ công đoàn viên. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Tiểu học số 1 Na Sang sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được và quyết tâm khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Một số công đoàn viên tại đại hội đã đưa ra những ý kiến đóng góp chân thành nhằm hoàn thiện hơn nữa phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn trường trong nhiệm kỳ tới.
 


Đ/c Hoàng Thị Nga báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014
và trình bày phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 - 2016.Đ/C Trần Thị Vinh  Hiệu trưởng – phát biểu trước đại hội
 
                  Phát biểu tại đại hội, ĐC Trần Thị Vinh  cho biết: “Tất cả chúng ta ngồi đây làm việc là vì học sin . Công đoàn trường chăm lo đời sống và đảm bảo quyền lợi của cán bộ, giáo viên cũng chính là vì một môi trường giáo dục tốt hơn dành cho học sinh. Trong tập thể này, mỗi người chúng ta với vai trò và nhiệm vụ của mình, phải đoàn kết để làm việc tốt hơn.
 
Với sự nhất trí cao độ của các công đoàn viên tại đại hội về nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Tiểu học số 1 Na Sang nhiệm kỳ 2014 - 2016  đại hội đã tiến hành bầu cử một cách công bằng và minh bạch. Kết thúc  bầu cử, có 03 đồng chí được tín nhiệm và bầu vào BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2014 - 2016, gồm: Đ/c Tạ Thị Uyên, đ/c Bùi Thị Sinh, đ/c  Trần Thị Mai Duyên.

 

 
Đại biểu cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định cầu cử BCH khóa mới
 

 
 


Công tác bầu cử đảm bảo tính công bằng, khách quan và minh bạchBan chấp hành Công đoàn Trường
 Tiểu học số 1 Na Sang  
nhiệm kỳ 2014 - 2016  ra mắt Đại hội.