Trường tiểu học số 1 Na Sang tập huấn trực tuyến cán bộ giáo viên sử dụng"Tài liệu giáo địa phương lớp 2 tỉnh Điện Biên"

Thực hiện  hướng dẫn công văn số 2598/ SGD ĐT - GDTH ngày 4/1 /2021 của Sở giáo dục và đào tạo cũng như công văn hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo về tập huấn "Tài liệu giáo địa phương lớp 2 tỉnh Điện Biên". Trường Tiểu học số 1 Na Sang đã thực hiện nghiêm túc thời gian và nội dung tập huấn "Tài liệu giáo địa phương lớp 2 tỉnh Điện Biên".

Thực hiện  hướng dẫn công văn số 2598/ SGD ĐT - GDTH ngày 4/1 /2021 của Sở giáo dục và đào tạo cũng như công văn hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo về tập huấn "Tài liệu giáo địa phương lớp 2 tỉnh Điện Biên". Trường Tiểu học số 1 Na Sang đã thực hiện nghiêm túc thời gian và nội dung tập huấn "Tài liệu giáo địa phương lớp 2 tỉnh Điện Biên".

 

Tổng số CBGV tham gia tập huấn cụ thể:

STT

Tổng số CBGV

Tổng số Giáo viên lớp 2

Tổng số Cán bộ quản lý Giáo viên tham gia tập huấn

Tỷ lệ

1

40

12

16

40%

 

Kết quả tập huấn: Tham gia buổi tập huấn có 16 các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu và các thầy cô giáo giảng dạy lớp 2 năm học 2021-2022

Trước khi tập huấn, nhà trường đã chuẩn bị tốt 01 lớp học tập huấn có máy tính kết nối mạng Interent, loa, micro, máy chiếu.

Thầy giáo  Lường Văn Hải chuẩn bị các điều kiện để tập huấn  

 

 Theo đúng công văn 14 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2021 nhà trường cử thầy giáo Lường Văn Hải  phụ trách kỹ thuật đã chủ động liên hệ với phụ trách để chạy thử các thiết bị.

Sau khi kết nối chạy thử đã đảm bảo tốt các điều kiện để phục vụ cho buổi tập huấn.

Trong cả thời gian tập huấn từ 2 giờ 00  phút đến 17 giờ  ngày 4/11/2021. Tổng số có16/16 đạt 100% các thầy cô giáo của nhà trường cử tập huấn đã nghiêm túc thực hiện tốt thời gian và nội dung tập huấn.

CBGV tham gia nghiên cứu tích cực trong thời gian  tập huấn

 

Thông qua nội dung của buổi tập huấn cán bộ giáo viên của nhà trường tham gia tập huấn đã nắm được những căn cứ xây dựng chương trình của "tài liệu giáo địa phương lớp 2 tỉnh Điện Biên".

CBGV nghe giảng viên hướng dẫn tìm hiểu  căn cứ xây dựng chương trình của "tài liệu giáo địa phương lớp 2 tỉnh Điện Biên

 

          Các thầy cô được tập huấn tiếp về nội dung Hướng dẫn cách sử dụng "tài liệu giáo địa phương lớp 2 tỉnh Điện Biên", giảng dạy tích hợp nội dung địa phương vào trong hoạt động trải nghiệm lớp 2. Cán bộ giáo viên của nhà trường cũng được giải đáp các thắc mắc về chương trình.

CBGV nghe giảng viên hướng dẫn tìm hiểu  hướng dẫn cách dạy tích hợp tài liệu giáo địa phương lớp 2 tỉnh Điện Biên

 

CBGV trao đổi khi thực hiện tìm hiểu  tài liệu giáo địa phương lớp 2 tỉnh Điện Biên

 

Buổi tập huấn chuyên môn trực tuyến qua Zoom sử dụng "tài liệu giáo địa phương lớp 2 tỉnh Điện Biên" tại trường tiểu học Na Sang kết thúc đạt kết quả tốt./.

 

 

 

Bài viết liên quan