Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Sang thực hiện tốt nhiệm vụ kép với mục tiêu: Vừa tích cực thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp vừa triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục

            Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 các cấp. Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Sang đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp, tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh vừa tích cực thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp vừa triển khai  thực hiện tốt chương trình giáo dục

          

Hoạt động kiểm tra thân nhiệt cho HS của cán bộ y tế  đầu mỗi giờ học tại cổng trường  PTDTBT Tiểu học số 1 Na Sang

 

Hoạt động kiểm tra thân nhiệt cho CBGV của cán bộ y tế  đầu mỗi giờ học tại cổng trường  PTDTBT Tiểu học số 1 Na Sang

 

Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Sang có 20 lớp với 436 học sinh tại 6 điểm trường Trung tâm – Co Đứa – Huổi Lóng 1- Huổi Lóng 2. Song song với thực hiện các nhiệm vụ năm học 2020-2021, công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 được nhà trường quan tâm và tích cực triển khai.

Đến trường chúng em thường xuyên được các thầy cô giáo tuyên truyền, nhắc nhở các biện pháp phòng dịch.

Hoạt động sát khuẩn thường xuyên của HS  Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Sang

 

Hoạt động sát khuẩn thường xuyên của CBGV Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Sang

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Sang mỗi khi ra khỏi nhà, đến trường, đến nơi công cộng đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và các quy định phòng chống dịch. 

Các em học sinh và giáo viên của nhà trường thường xuyên thực hiện tốt đeo khẩu trang trong giờ học phòng chống dịch Covid - 19

 

Đến trường học sinh  thường xuyên được các thầy cô giáo tuyên truyền, nhắc nhở các biện pháp phòng dịch. Bản thân các em nhận thấy dịch Covid - 19 rất nguy hiểm nên em đã thực hiện nghiệm các khuyến cáo của Bộ Y tế; đeo khẩu trang nghiêm túc; Ngoài thời gian đến trường, các em không đến những nơi công cộng, không tụ tập đông người. Em còn tuyên truyền cho các bạn và người thân cùng chung tay phòng chống dịch"

Các em học sinh và giáo viên của nhà trường thường xuyên thực hiện tốt đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid - 19 trong giờ ra chơi và được tổ chức chơi theo nhóm nhỏ 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, nhà trường đã xây dựng phương án cụ thể; Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch đến CBGV, NV và học sinh; Thường xuyên cập nhật thông tin từ Phòng GD và ĐT, BCĐ phòng chống dịch Covid - 19 địa phương về tình hình dịch bệnh để có kế hoạch cụ thể; Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5 K của Bộ Y tế;Nhà trường cũng đã tập huấn cho cán bộ giáo viên nhân viên sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến như Zoom, Google meet, Zalo, ... học tập ở hình thức khác  và đặt ra tình huống giả định nếu trong lớp có một số học sinh phải cách ly tại nhà, hệ thống dạy học trực tuyến sẽ được kích hoạt, khi đó giáo viên vừa dạy trực tiếp trên lớp hoặc dạy học qua hinh thức khác là giao phiếu bài tập và phiếu giao việc cho số học sinh để các em có thể học trực tuyến tại nhà, đảm bảo nội dung chương trình".Cán bộ y tế và Liên đội trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Sang thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn, phát thanh Măng non về phòng chống dịch Covid – 19.

Cô Nguyễn Thị Lý trong một  buổi tuyên truyền hướng dẫn CBGV- HS về công tác phòng  chống dịch Covid – 19

 

Em Phạm Thị Quỳnh Như thực hiện buổi phát thanh Măng non về công tác phòng  chống dịch Covid – 19

 

Từ việc tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đến xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học có thể khẳng định, Trường PTCTBT Tiểu học số 1 Na Sang đã và đang nỗ lực, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, thực hiện hiệu quả công tác dạy và học theo chương trình đề ra./.

 

                                                               Tác giả Nguyễn Thị Lý – Nhân viên Y tế

Bài viết liên quan