Hưởng ứng các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ V

              Căn cứ công văn số 734/SGDĐT – GDTX&CN ngày 18/4/2019 của Sở Giáo dục & Đào tạo V/v triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 ;Công văn số 184/PGDĐT –THCS ngày 19/4/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mường Chà V/v triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 Trường tiểu học số 1 Na Sang  tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6  những nội dung sau:

1. Mục đích:

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách hướng tới xây dựng một xã hội học tập, hình thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng, xã hội thông qua " Sách với gia đình", tạo sự gắn kết giữa sách với người đọc.

- Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng văn hoá đọc trong cộng đồng; tôn vinh những người tham gia ưu tầm, nghiên cứu, sánh tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc.

2. Yêu cầu:

Tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ V đảm bảo:

  • Đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức xã hội cộng đồng dân cư ở các địa phương,
  • Giới thiệu sách theo các chủ đề
  • Tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hoá đọc.

3. Thời gian:

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 được tổ chức thường xuyên trong tháng 4 năm 2019.

Các hoạt động chính của ngày sách Việt Nam được tổ chức tập trung từ ngày 19/4/2019 đến 23/4/2019.

4. Nội dung:

- Tổ chức “ Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại nhà trường.

- Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các hoạt động ngoại khóa về sách.

- Phát động tổ chức phong trào thu gom sách, ủng hộ sách vở cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhà trường và các trường bạn thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong huyện.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp khác nhằm xây dựng văn hoá đọc cho học sinh và CBGV- CNV.

- Khuyến khích cán bộ giáo viên nhà trường tích cực đọc sách,tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở sử dụng kiến thức từ trong sách.

- Đổi mới hoạt động thư viện trong phòng thư viện, thư viện trong lớp, thư viện ngoài trời theo mô hình thư viện thân thiện trong nhà trường nhằm thu hút các em học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh, các tổ chức xã hội cộng đồng tại địa phương cùng  tham gia đọc sách.

5 . Kết quả:

-CB, GV, NV đều tích cực tham gia hưởng ứng ngày sách Việt Nam

- Các lớp tích cực tham gia vào công tác giới thiệu, tham gia các hoạt động trong thời gian tổ chức ngày hội đọc sách.

-Thông qua ngày sách Việt Nam đã tạo môi trường lành mạnh, thân thiện để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

-Tạo thói quen đọc sách trong CB, GV, NV và học sinh.

-CB, GV, NV và học sinh tích cực hưởng ứng phong trào quyên góp những cuốn sách có nội dung phong phú, phù hợp với lứa tuổi, có nội dung giáo dục cao.

-Vào những giờ ra chơi, học sinh thường tích cực tham gia đọc sách, báo ở thư viện.

- Các thành viên trong tổ cộng tác viên thư viện nhận báo, tạp chí tại thư viện về phát cho các bạn đọc tại lớp trong những giờ ra chơi.

-Các em thường có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

*Kết quả cụ thể

- Thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học  có 352/352 đạt 100% số Học sinh tham gia ; 39/39 đạt 100% CBGVNV tham gia:

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại đủ 6 điểm trường. 

- Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách.

- Số lượng sách phụ huynh thầy cô quyên góp cho thư viện trường học: 67 cuốn

- Số lượng sách học sinh quyên góp cho thư viện trường học: 58 cuốn

- Số lượng người tham gia đọc sách trong thời gian tổ chức

- Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách (cuộc thi tìm hiểu về sách; thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay

              3. Đánh giá chung:

– Hưởng ứng ngày sách Việt Nam CB, GV, NV và các em học sinh đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày sách, đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào tủ sách của nhà trường.

– Số lượng các em tham gia đọc sách tương đối đông

– Các em thường xuyên đến thư viện và biết cách tra tìm tài liệu,

– Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra các em tích cực tham gia đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện vào các giờ ra chơi và ngoài giờ học.

– Việc tổ chức ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, nâng cao nhận thức của CB, GV, NV và học sinh về ý thức và tầm quan trọng của việc đọc sách, để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, rèn luyện nhân sách con người, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường.

            Dưới đây là  một số hình ảnh hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ V tại trường Tiểu học số 1 Na Sang:

 

 

 

Bài viết liên quan